Røyskatt - RolFoto

Full fart framover!

Røyskatt / Stoat, (Mustela erminea), i spranget, panorert med halvtreg lukkertid
Valdres, Oppland

røyskattvaldrespanorerti fartai sprangetpå flyene