Røyskatt - RolFoto

Nysgjerrig og usikker

Røyskatt / Stoat, (Mustela erminea), sittende nysgjerrig på en stein på flyene
Valdres, Oppland

røyskattvaldresnysgjerrigi miljøviddevegetasjonpå flyene