Røyskatt - RolFoto

Røyskatt i full strekk

Stoat / Røyskatt (Mustela erminea), på to bein oppå en stor stein på flya
Valdres, Oppland

røyskattvaldresnysgjerrigpå flyene