Røyskatt - RolFoto

Nysgjerrigper

Røyskatt / Stoat, (Mustela erminea), står og strekker seg på to bein for å få bedre oversikt
Valdres, Oppland

røyskattvaldresnysgjerrigi miljøviddevegetasjonpå flyene