Røyskatt - RolFoto

På utkikkspost

Røyskatt / Stoat, (Mustela erminea), stående på en stor stein i vegetasjonen på flyene
Valdres, Oppland

røyskattvaldresnysgjerrigi miljøviddevegetasjonpå flyene