Andre pattedyr - RolFoto

Varsom rev

Red Fox / Rødrev (Vulpes vulpes), på vei gjennom sandtaket i solnedgangslyset da den blir var av noe....
Valdres, Oppland

rødrevsandtaksolnedgangslysvaldres