Andre pattedyr - RolFoto

Slettneshare

Arctic Hare / Hare (Lepus arcticus), sittende vendt mot fotografen på vidda
Slettnes Naturreservat, Gamvik, Finnmark

hareslettnesfinnmarkportrett