Andre pattedyr - RolFoto

Med sansene i fullt beredskap

Red Fox / Rødrev (Vulpes vulpes), nysgjerrig og undersøkende i sandtaket på seinkvelden
Valdres, Oppland

rødrevsandtaksolnedgangslysvaldres