Amfibier/ Ormer - RolFoto

Hoggorm med tunga ute #1

Adder / Hoggorm (Vipera berus), på vei inn i vegetasjonen med tunga ute
Mølen, Larvik, Vestfold

hoggormmølenvestfoldportrett