Amfibier/ Ormer - RolFoto

Hoggormhull

Adder / Hoggorm (Vipera berus), på vei inn i den tette kystvegetasjonen med tunga ute
Mølen, Larvik, Vestfold

hoggormmølenvestfoldinnpakket