Vestfold - RolFoto

Et streif av lys i kulda

Morgenens første sparsomme lys over en frossen tangstrand

mølenvintertangkuldemorgenlysvestfold

From Detaljer og mønstre mm