Vestfold - RolFoto

Overløperen

Myrsnipe / Dunlin 1k, (Calidris alpina), kommer løpende over en høyde i tangbeltet i kveldslyset
Mølen, Larvik, Vestfold

myrsnipesolnedgangslystangstrandløpendemølenvestfold

From Myrsnipe