Valdres - RolFoto

Høstreise gjennom Smådalen

Klanten/Rankonøse i midten, Ranastongi til venstre. Belgjislettene og Grindane til høyre

septembersmådalenvaldresvang

From Siste bilder