Sandefjord - RolFoto

Isveier

Mønster i sjøisen i rosaskjæret fra solnedgangen som har værtr
Granholmen, Sandefjord

iskuldesolnedgangslysskumringgranholmensandefjordvestfold

From Detaljer og mønstre mm