Hedmark - RolFoto

Gråsisik og orekongler

Common Redpoll / Gråsisik, (Carduelis flammea), furasjerende på orekongler en vinterdag i
Finnskogen, Hedmark

gråsisikvinterorekonglerfurasjerendefinnskogenhedmark

From Miljøbilder