Hedmark - RolFoto

Bekkeblå og fargerike steiner små

En flomstor bekk haster gjennom urørt tettskog i blåtimen
Osen, Åmot, Hedmark

skogsfugljakta 2011osenhedmarkskogsbekkgammelskoglang lukkertidkveldblåtimeskumring

From Skogsmiljø