Jakt - RolFoto

Milo

Portrett av gordonsetteren Milo i høstkledde omgivelser
Osen, Åmot, Hedmark

skogsfugljaktgordonsetterportretthøsthøstfarger