Jakt - RolFoto

Skeptisk!

Jeger med arma i kors og lite tro på terrenget rundt seg
Osen, Åmot, Hedmark

skogsfugljaktjegerosenhedmarkglissen furuskog