Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Stengsel

Innhegningsgjerde fra en av engene i eikeskogen
Jomfruland, Kragerø, Telemark

gjerdejomfrulandpanorering