Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Tomt ved hytteveggen

Kveldens siste lys treffer hyttevegg og platting på høsten
Mølen, Larvik, Vestfold

hyttemølenvestfoldskumringsolnedgangslys