Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Halvgammal og eldgammal

Selvportrett foran en seter i Valdres

selvportrettseter