Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Lyskanon i kvelden

En bro og et gjennomlyst vannrør i solnedgangslyset
Gjølmyr, Valdres,, Oppland

valdressolnedgangslyskveldsstemningfjellbekkkontrastervannrør

From Fjell & Vidde