Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Seilbåt i solstreif

En seilbåt i morgenens første forsiktige lys over stille vann
Klåstadkilen, Larvik, Vestfold

seilbåtmorgenstemningmorgenlysspeilingblankt vannkontrasterklåstadkilenvestfoldstrølys