Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Seteridyll Smådalen

Søre Smådalen med Ranastongnøse og Ranastongi i bakgrunnen

julivaldres