Mennesker, bebyggelse og menneskepåvirket natur - RolFoto

Valdresgrend

Setergrend i solnedgangslyset
Valtjern, Valdres, Oppland

setergrendvaldressolnedgangslys

From Fjell & Vidde