Skogsmiljø - RolFoto

Veivalg...

...den døde bjørka viser meg inn i novembermørket bort fra lyset i glenna..

napperødtjernetnovemberdystertmørktvestfold