Kystmiljø - RolFoto

Gravstøtte...

En stor stein ruver i natta langs rullesteinstranda og minner litt om en kjempestor gravstøtte
Mølen, Larvik, Vestfold

vestfoldlandskapvestfoldmølenrullesteinstrandskumringsolnedgangslyskyst