Kystmiljø - RolFoto

Saltvannsbukett

En bukett blomster med vanningssystem rett fra havet
Mølen, Larvik, Vestfold

vestfoldlandskapmølenvestfoldblomsterflorahøyvannlang lukkertidbwsvarthvitt