Kystmiljø - RolFoto

Fargerike steiner på rullesteinstranda mens gråværet holder godt grep på forholdene
Mølen, Larvik, Vestfold

rullesteinstrandkystgråværvestfoldlandskapvestfold