Kystmiljø - RolFoto

Gravplass verdig for en vikinghøvding

Et rosaskjær hviler over vikinghøvdingens gravplass
Mølen, Larvik, Vestfold

vikinggravkveldsstemningsolnedgangslysvinterrullesteinstrandkystvestfoldmølenvestfoldlandskap