Kystmiljø - RolFoto

Mørke framtidutsikter

Mørket faller på og tunge, svarte skyer samler seg over kystlandskapet mens bølgene hamrer inn over rullesteinstranda
Mølen, Larvik, Vestfold

rullesteinstrandsvarthvittbwskagerakkystdystertmørktmølenvestfoldvestfoldlandskap