Fjell & Vidde - RolFoto

Ustadig vær over Nedre Leirungsdalen

augustjotunheimenvaldresvaldresflya