Fjell & Vidde - RolFoto

Mørke skyer over jotunheimen

Bukkehåmåren til vensre, Øvre Leirungen i midten og Knutshøe til høyre

augustjotunheimenvaldresvaldresflya