Fjell & Vidde - RolFoto

En vegg av gråvær

En grå dag i Rondane Nasjonalpark, men ikke desto mindre flott
Døråldalen, Rondane

døråldalenrondanealpint miljøgråvær