Humor - RolFoto

Ah..der ja..akkurat der..

Eurasian Tree Sparrow / Pifink, (Passer montanus), klør seg under nebbet
Snekkervika, Nordre Øyeren Naturreservat, Akershus

pilfinkkløendehumor

From Humor/Alternative bilder av fugl