Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Flukten over sommerenga

Barn Swallow / Låvesvale, (Hirundo rustica), i flukt over blomstereng i stemningfullt morgenlys
Jomfruland, Kragerø, Telemark

låvesvalei fluktblomsterengengmiljømorgenlysgyllentjomfruland