Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Fossekall i bløtt vinterlys

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), på brinken i morgenlyset en kald vinterdag
Hagneselva, Andebu, Vestfold

fossekallelvemiljøvintermorgenlyselvhagneselvaandebuvestfold