Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Svartbakpar hviler i solnedgangen

Great Black-backed Gull / Svartbak par, (Larus marinus), slapper av på sin faste stein i solnedgangen
Mølen, Larvik, Vestfold

svartbaksolnedgangslyssolnedgangmølenvestfoldkystmiljø