Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Skjærpiplerke i motlys

Rock Pipit / Skjærpiplerke, (Anthus petrosus), i fjæra en sen sensommerkveld
Mølen, Larvik, Vestfold

skjærpiplerkesolnedgangslyskystmiljømotlysfjæramølenvestfold