Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Inn i solnedgangen

Common Starling / Stærflokk, (Sturnus vulgaris) i lavt kvelslys og motlys
Mølen,Larvik, Vestfold

stærhøstflokksolnedgangsiluettermotlysmølenkystmiljø