Stemningsbilder av fugl - RolFoto

På flukt i blåtimen

Common Eider / Ærfugl (Somateria mollissima), liten gruppe ærfugl i flukt i blåtimen over stille vann. Panorert.
Mølen, Larvik, Vestfold

ærfugli fluktpanoreringblåtimemorgenstemningmølenvestfold