Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Fossekall en tidlig vinterdag

White-throated Dipper / Fossekall, (Cinclus Cinclus), på post langs elva hvor morgenlyset svært sparsommelig slipper igjennom en svært kald vinterdag
Hagneselva, Andebu, Vestfold

fossekallelvemiljøvintermorgenlyskuldeelvhagneselvaandebuvestfold