Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Dvergsnipe,blåtime og et skjell

Little Stint / Dvergsnipe (Calidris minuta) , vandrende langs stranda i skumringen
Mølen, Larvik, Vestfold

dvergsnipemølensandstrandblåtimeskumringvestfold