Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Rødstilk i bløtt kveldslys

Common Redshank / Rødstilk (Tringa totanus), slapper av nær fjellvannet i kveldslyset

rødstilkdovrefjellvannmiljøkveldslys