Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Tretåspett i høstglød

Three-toed Woodpecker / Tretåspett M (Picoides tyridactylus) i høstkledd heiskog
Skrimfjellet, Kongsberg, Buskerud

tretåspetthøsthøststemninghøstfargerblandingskogmiljøskrim