Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Knoppsvane i kvelden

Mute Swan / Knoppsvane, (Cygnus olor), i flukt i kveldens siste lys
Bugårdsdammen, Sandefjord, Vestfold

knoppsvanebugårdsdammensandefjordvestfoldi fluktkveldslysparkmiljø