Stemningsbilder av fugl - RolFoto

På kveldsutflukt

Western Marsh Harrier / Sivhauk (Circus aeruginosus), ungfugl (1k) i flukt om kvelden
Gjennestadvannet, Stokke, Vestfold

sivhauki fluktkveldslysungfuglgjennestadvannetvestfoldkontraster