Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Grønnfink under eikeskogens tak

European Greenfinch / Grønnfink M, (Carduelis chloris), i den tette eikeskogen, bare strimer av lys slipper inn her
Jomfruland, Kragerø, Telemark

grønnfinksommerjomfrulandedelløvskogstrølys