Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Novemberplytt

Purple Sandpiper / Fjæreplytt, (Calidris maritima), på tangstranda en sein novemberkveld i kjølig lys
Mølen, Larvik, Vestfold

fjæreplyttvintertangstrandmølenvestfoldkystmiljøfjæra