Stemningsbilder av fugl - RolFoto

Myrsnipe i kveldsrødme

Myrsnipe / Dunlin 1k, (Calidris alpina), i tarebeltet i kveldens siste rødmende lys
Mølen, Larvik, Vestfold

myrsnipeungfuglsolnedgangtangstrandmølenvestfoldkystmiljøfjæra